SPRZEDAŻ I PODNAJEM MIESZKANIA W HOLANDII

Mieszkanie jest miejscem, z którym związanych jest wiele przyjemnych chwil oraz sentymentów, dlatego decyzja o jego sprzedaży w większości przypadków jest procesem długotrwałym i wywołującym wiele emocji. Dodatkowo część społeczeństwa jest zaaklimatyzowana w obecnym miejscu zamieszkania, a przyczyną sprzedaży mieszkania jest wyłącznie kwestia finansowa, a mianowicie konieczność nagłego pozyskania gotówki.

Co w sytuacji, kiedy nasze decyzje są uzależnione od środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania lub kiedy nasze zobowiązania czy sytuacja życiowa wpływa na potrzebę pozostania w „sprzedanym” mieszkaniu? Dowiedz się czym jest podnajem oraz kiedy z niego skorzystać!

Bieżąca sytuacja na rynku powoduje, iż znalezienie idealnego mieszkania jest czynnością czasochłonną oraz wymagającą poświęceń, dlatego też podnajem umożliwia pozostanie właściciela w sprzedanym mieszkaniu, w ustalonym odpowiednio wcześniej okresie czasowym – np. trzy miesiące, siedem miesięcy bądź pół roku, czyli do momentu znalezienia nowego, odpowiadającego potrzebom właściciela mieszkania. Często podnajem jest podyktowany również potrzebą finalizacji określonych zobowiązań i projektów związanych z pracą czy też oczekiwaniem na ukończenie budowy domu – w Polsce bądź za granicą. Sprzedaż, a następnie podnajem generuje możliwość ułatwienia powyżej omówionych procesów ze względów ekonomicznych, ponieważ zysk ze sprzedaży możemy przeznaczyć jako wkład w nową nieruchomość.

W obecnej, nieustannie zmieniającej się rzeczywistości wiele osób decyduje się na nagłą zmianę swojego życia, podróżowanie, zwiedzanie świata, a w głównej mierze „życie chwilą”, sprzyja temu idea nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych, czego przykładem jest miejsce zamieszkania. Powyższy tryb życia preferowany jest coraz częściej przez osoby młode, w związku z rozwojem nowych technologii i pracy zdalnej, które umożliwiają efektywną pracę z każdego miejsca na Ziemi. Zysk ze sprzedaży mieszkania może zostać przeznaczony na rozwój wartości niematerialnych, natomiast jego podnajem umożliwi posiadanie pewnego lokum podczas konieczności powrotu do kraju zamieszkania, w celach służbowych bądź osobistych. Niemniej jednak należy wspomnieć również o osobach starszych, przebywających na emeryturze, które we współczesnym świecie statystycznie coraz rzadziej posiadają dzieci i wnuki, co przekłada się na nieposiadanie osób mogących odziedziczyć rodzinny dom. Sytuacje te generują brak emocjonalnego związania z nieruchomością, możliwość sprzedania jej bez zbędnych sentymentów, a zyski uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na hobby, samorealizację i zwiedzanie świata.

Jakie plusy wobec sprzedającego generuje podnajem?

 1. Bezpośrednie otrzymanie gotówki.
 2. Zaoszczędzenie czasu i stresu przeznaczonego na odnalezienie się na dynamicznym rynku nieruchomości.
 3. Brak konieczności zmiany otoczenia i aklimatyzacji wśród innej społeczności, szczególnie w sytuacji, kiedy okolica przez nas zamieszkiwana jest atrakcyjna, zawiera liczne miejsca kultury i rekreacji bądź posiadamy życzliwych i przyjaznych sąsiadów. Wspomniana zależność wpływa na eliminację obaw związanych z adaptacją w otoczeniu przynależnym do nowego mieszkania, w innej lokalizacji.
 4. Brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzką i poszukiwaniem kolejnego domu. W sytuacji, kiedy następne mieszkanie będzie wynajmowane należy liczyć się również z kosztami kaucji, pośrednika, a następnie wyposażenia mieszkania.
 5. Możliwość ustalenia czasu podnajmu według preferencji sprzedającego – należy podkreślić, iż występuje możliwość wynajmu dożywotniego! Rozwiązanie to już podczas podejmowania decyzji o sprzedaży mieszkania, a następnie jego podnajmie jest udogodnieniem eliminującym szeroko rozumiany stres związany z opuszczeniem domu, w którym budowało się na przestrzeni lat różnorodne wspomnienia.
 6. Możliwość dopasowania kosztów sprzedaży i transakcji do warunków późniejszej eksploatacji mieszkania, co oznacza, iż sprzedający powinien mieć na uwadze, że w momencie decyzji o późniejszym zamieszkaniu w „swoim” domu cena nieruchomości będzie atrakcyjniejsza dla kupującego, jednak oczywiście zawarta w drodze otwartego porozumienia. Tańszy najem mieszkania może stanowić korzystną dla wynajmującego kwotę, jednakże powinien on liczyć się z aspektem, iż cena zakupu będzie również adekwatnie tańsza, aby koszty całkowitej transakcji współgrały zarówno wobec kupującego, jak i sprzedającego.

Sprzedaż, a następnie podnajem „swojego” mieszkania generuje wiele plusów i udogodnień. Jest to rozwiązanie, które umożliwia swobodę w podejmowaniu decyzji, planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego, a przede wszystkim szybkości i sprawności w dostosowaniu się do zmian zachodzących w naszym życiu. Jest to wariant, który w obecnej rzeczywistości zdobywa liczną popularność, ponieważ jest atrakcyjny dla różnorodnych grup społecznych. Grupy te posiadają odmienne preferencje i priorytety życiowe, a pomimo wszystko swoboda w decyzyjności jest elementem spajającym wszystkie pokolenia, nawet na szczeblu nieruchomości.

JAK SPRZEDAĆ MIESZKANIE W HOLANDII?

Mieszkasz w Holandii? Zastanawiasz się nad sprzedażą mieszkania? Odnosisz wrażenie, że czynność ta pochłonie większość Twojego wolnego czasu? Odczuwasz niepokój, iż wymagane formalności będą zawiłe i niezrozumiałe? Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić sprzedaż mieszkania w sposób sprawny, aby nie była to czynność, która wywołuje strach, stres, a przede wszystkim stanowi ogromne wyzwanie! Na jakie aspekty zwracać uwagę oraz jakie działania należy podjąć przed docelową sprzedażą?

Powody osób sprzedających własne mieszkania są wielorakie, występują zarówno te umotywowane pozytywne, jak i negatywne. Często rodziny bądź indywidualne osoby zainteresowane są zwiększeniem powierzchni użytkowej lokalu czy zmianą lokalizacji, co przyczyni się do usprawnienia ich bieżącego funkcjonowania. Są to decyzje rozdzierające, lecz nieuniknione do podjęcia. Warto zaznaczyć, iż występuje również wiele sytuacji, w których sprzedający pragną zmienić swoje obecne otoczenie oraz spróbować zaadaptować się w innym miejscu w Polsce, czy na świecie – co generuje chęć sprawnej i szybkiej sprzedaży mieszkania. Rynek nieruchomości na przestrzeni lat uznawany jest za stabilny obszar inwestycji, a także wszelkie prognozy wykazują, iż w przyszłych latach nadal będzie to jedna z najbardziej wiarygodnych i pewnych form lokowania kapitału, co przekłada się na wzmocnienie pozycji sprzedających mieszkania. Pewność występowania zainteresowanych kupnem wymarzonego domu czy mieszkania jest stałą zależnością występującą na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości.

Decyzja zapadła! – „Zdecydowałem się na sprzedaż mieszkania”. Jakie czynności powinniśmy podjąć w następnej kolejności? Jakie informacje należy z wyprzedzeniem ustalić, w celu przeprowadzenia prawidłowej transakcji?

 1. Ustalenie dokładnego stanu formalnoprawnego lokalu, co wpływa na uniknięcie w dalszym etapie procesu sprzedaży problemów związanych z niejasnościami dokumentacyjnymi.
 2. Ustalenie ram czasowych związanych z opuszczeniem mieszkania, najczęściej są one indywidualnie dopasowane do potrzeb klientów – w zależności od ich sytuacji życiowej. Część osób posiada już inne lokum w kraju bądź za granicą, jednakże warto wspomnieć także o osobach, które planują kupić nową nieruchomość, sfinansowaną ze środków uzyskanych za sprzedaż poprzedniej. Jasne sprecyzowanie celów umożliwia więc dopasowanie oferty do personalnych potrzeb klienta oraz wprowadzenia ustaleń dogodnych dla obu stron.
 3. Podpisanie umowy wstępnej zakupu, która jest istotnym elementem, ponieważ zawiera wszelkie uzgodnienia między kupującym, a sprzedającym. Umowa ta określa stan rzeczywisty i prawny danej nieruchomości. Przykładem czego jest określenie czy w danym mieszkaniu pozostają rzeczy użytkowe poprzedniego właściciela np. meble bądź ozdoby. Umowa ta również wskazuje datę wizyty u notariusza tj. termin zdania mieszkania, a precyzyjniej ujmując datę ostatecznego oddania kluczy.
 4. Energy Label – informacje dotyczące energooszczędności mieszkania, przez co rozumiane jest określenie jego klasy, w skali od A (najwyższa) do
  G (najniższa).
 5. Rozwiązanie wszystkich abonamentów i umów związanych z mieszkaniem
  tj. umowa o prąd, wodę, gaz, Internet czy telefon. Ważnym aspektem jest wcześniejsze podjęcie tych działań ze względu na występujące w umowach okresy wypowiedzenia, aby współgrały one z terminem zdania mieszkania oraz nie powodowały zaburzeń w uprzednio ustalonych terminach.
 6. Przekazanie stanu licznika pomiotom dostarczającym energię do danego mieszkania. Warto również zaznaczyć, iż obecnie niektóre przedsiębiorstwa nadal dysponują licznikami cyfrowymi, co generuje możliwość poboru we własnym zakresie przez firmę zajmującą się dostarczaniem energii. Dlatego też zaleca się powzięcie owej informacji z wyprzedzeniem, aby wiedzieć jakie czynności będą konieczne przez nas do wykonania.
 7. Przygotowanie mieszkania do sprzedaży poprzez zadbanie o jego nienaganną prezentację tj. usunięcie wszelkich poważnych usterek oraz uporządkowanie wnętrza, aby wyglądało na schludne, czyste i zadbane. Wbrew pozorom jest to szalenie istotna kwestia, ponieważ pierwsze wrażenie wywołane na potencjalnych kupcach będzie stanowiło „wizytówkę” naszej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania związana jest z podejmowaniem licznych, wiążących decyzji, jednakże często dokonanie wszelkich koniecznych działań wraz z pomocą inwestora ułatwia powyższy proces, a czynności wymagane do wykonania przez osobę sprzedającą stają się intuicyjne i oczywiste. Doświadczenie inwestorów oraz rozeznanie na rynku nieruchomości przyczynia się do uzyskania znacznie szybszych rezultatów, redukując u sprzedających nadmierny stres, frustrację czy obawy związane z niewiedzą podczas podejmowania decyzji. Rosnące zainteresowanie omawianymi usługami potwierdza i wskazuje, iż jest to skuteczna metoda sprzedaży nieruchomości.