SPRZEDAŻ I PODNAJEM MIESZKANIA W HOLANDII

Mieszkanie jest miejscem, z którym związanych jest wiele przyjemnych chwil oraz sentymentów, dlatego decyzja o jego sprzedaży w większości przypadków jest procesem długotrwałym i wywołującym wiele emocji. Dodatkowo część społeczeństwa jest zaaklimatyzowana w obecnym miejscu zamieszkania, a przyczyną sprzedaży mieszkania jest wyłącznie kwestia finansowa, a mianowicie konieczność nagłego pozyskania gotówki.

Co w sytuacji, kiedy nasze decyzje są uzależnione od środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania lub kiedy nasze zobowiązania czy sytuacja życiowa wpływa na potrzebę pozostania w „sprzedanym” mieszkaniu? Dowiedz się czym jest podnajem oraz kiedy z niego skorzystać!

Bieżąca sytuacja na rynku powoduje, iż znalezienie idealnego mieszkania jest czynnością czasochłonną oraz wymagającą poświęceń, dlatego też podnajem umożliwia pozostanie właściciela w sprzedanym mieszkaniu, w ustalonym odpowiednio wcześniej okresie czasowym – np. trzy miesiące, siedem miesięcy bądź pół roku, czyli do momentu znalezienia nowego, odpowiadającego potrzebom właściciela mieszkania. Często podnajem jest podyktowany również potrzebą finalizacji określonych zobowiązań i projektów związanych z pracą czy też oczekiwaniem na ukończenie budowy domu – w Polsce bądź za granicą. Sprzedaż, a następnie podnajem generuje możliwość ułatwienia powyżej omówionych procesów ze względów ekonomicznych, ponieważ zysk ze sprzedaży możemy przeznaczyć jako wkład w nową nieruchomość.

W obecnej, nieustannie zmieniającej się rzeczywistości wiele osób decyduje się na nagłą zmianę swojego życia, podróżowanie, zwiedzanie świata, a w głównej mierze „życie chwilą”, sprzyja temu idea nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych, czego przykładem jest miejsce zamieszkania. Powyższy tryb życia preferowany jest coraz częściej przez osoby młode, w związku z rozwojem nowych technologii i pracy zdalnej, które umożliwiają efektywną pracę z każdego miejsca na Ziemi. Zysk ze sprzedaży mieszkania może zostać przeznaczony na rozwój wartości niematerialnych, natomiast jego podnajem umożliwi posiadanie pewnego lokum podczas konieczności powrotu do kraju zamieszkania, w celach służbowych bądź osobistych. Niemniej jednak należy wspomnieć również o osobach starszych, przebywających na emeryturze, które we współczesnym świecie statystycznie coraz rzadziej posiadają dzieci i wnuki, co przekłada się na nieposiadanie osób mogących odziedziczyć rodzinny dom. Sytuacje te generują brak emocjonalnego związania z nieruchomością, możliwość sprzedania jej bez zbędnych sentymentów, a zyski uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na hobby, samorealizację i zwiedzanie świata.

Jakie plusy wobec sprzedającego generuje podnajem?

  1. Bezpośrednie otrzymanie gotówki.
  2. Zaoszczędzenie czasu i stresu przeznaczonego na odnalezienie się na dynamicznym rynku nieruchomości.
  3. Brak konieczności zmiany otoczenia i aklimatyzacji wśród innej społeczności, szczególnie w sytuacji, kiedy okolica przez nas zamieszkiwana jest atrakcyjna, zawiera liczne miejsca kultury i rekreacji bądź posiadamy życzliwych i przyjaznych sąsiadów. Wspomniana zależność wpływa na eliminację obaw związanych z adaptacją w otoczeniu przynależnym do nowego mieszkania, w innej lokalizacji.
  4. Brak ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzką i poszukiwaniem kolejnego domu. W sytuacji, kiedy następne mieszkanie będzie wynajmowane należy liczyć się również z kosztami kaucji, pośrednika, a następnie wyposażenia mieszkania.
  5. Możliwość ustalenia czasu podnajmu według preferencji sprzedającego – należy podkreślić, iż występuje możliwość wynajmu dożywotniego! Rozwiązanie to już podczas podejmowania decyzji o sprzedaży mieszkania, a następnie jego podnajmie jest udogodnieniem eliminującym szeroko rozumiany stres związany z opuszczeniem domu, w którym budowało się na przestrzeni lat różnorodne wspomnienia.
  6. Możliwość dopasowania kosztów sprzedaży i transakcji do warunków późniejszej eksploatacji mieszkania, co oznacza, iż sprzedający powinien mieć na uwadze, że w momencie decyzji o późniejszym zamieszkaniu w „swoim” domu cena nieruchomości będzie atrakcyjniejsza dla kupującego, jednak oczywiście zawarta w drodze otwartego porozumienia. Tańszy najem mieszkania może stanowić korzystną dla wynajmującego kwotę, jednakże powinien on liczyć się z aspektem, iż cena zakupu będzie również adekwatnie tańsza, aby koszty całkowitej transakcji współgrały zarówno wobec kupującego, jak i sprzedającego.

Sprzedaż, a następnie podnajem „swojego” mieszkania generuje wiele plusów i udogodnień. Jest to rozwiązanie, które umożliwia swobodę w podejmowaniu decyzji, planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego, a przede wszystkim szybkości i sprawności w dostosowaniu się do zmian zachodzących w naszym życiu. Jest to wariant, który w obecnej rzeczywistości zdobywa liczną popularność, ponieważ jest atrakcyjny dla różnorodnych grup społecznych. Grupy te posiadają odmienne preferencje i priorytety życiowe, a pomimo wszystko swoboda w decyzyjności jest elementem spajającym wszystkie pokolenia, nawet na szczeblu nieruchomości.